Veilig en zorgeloos gebruik kunnen maken van de verwarming, koeling of ventilatie in uw woning of bedrijf begint met een goede installatie en een betrouwbare partner die uw installaties in topconditie houdt.

De allerbeste kwaliteit

Naast een servicegerichte instelling staan kwaliteit en deskundigheid bij ons bovenaan. Om onze dienstverlening op een zo goed mogelijke manier uit te voeren zorgen we voor gemotiveerde en kundige servicemonteurs.

Voor u is het tevens prettig te weten dat we als bedrijf de nodige certificeringen kunnen overleggen. Stuk voor stuk onafhankelijke oordelen van brancheorganisaties die u zekerheid kunnen geven over de kwaliteit van het geleverde werk. Ook zijn wij gecertificeerd om bodem gebonden warmtepompsystemen te mogen installeren en onderhouden.

Vakmanschap CO

De organisatie Vakmanschap CO is in opdracht van de branche opgericht en voorziet monteurs en werkgevers in alle zaken die betrekking hebben op het behalen van Vakmanschap. Het betreft hier uitsluitend het erkennen van Vakmanschap voor personen.

Gasketelwet in het kort

  1. De Gasketelwet heet officieel  ‘stelsel van certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties’. Na een overgangsperiode van anderhalf jaar is het volgens deze wet verboden om zonder certificering aan cv-ketels te werken. Dit nieuwe stelsel zou  vanaf 1 juli 2020 ingaan, maar de invoering liep vertraging op. De definitieve ingangsdatum is nog niet bekend. 
  2. De wet gaat over een procescertificering. Er worden eisen gesteld aan de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties en aan de vakbekwaamheid van de monteur. Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten, moeten ‘aantoonbaar vakbekwaam’ zijn. En werkgevers moeten dit in hun administratie kunnen laten zien.
  3. Een ‘vakbekwame monteur’ moet onder meer actuele kennis hebben van de oorzaken van koolmonoxideongevallen. Daarnaast moet hij of zij rookgasafvoerkanalen kunnen beoordelen en beproeven en rookgasmetingen kunnen interpreteren en uitvoeren.
  4. Om erkend vakman te worden, moeten monteurs een praktijk- en theorietoets afleggen. Techniek Nederland, opleidingsfonds Wij Techniek, NVKL, InstallQ en de werknemersorganisaties hebben een theorietoets, een praktijkexamen en examinering ontwikkeld. Alle informatie daarover is te vinden op de website Vakmanschap CO.

InstallQ Keurmerk

Wat is uw belang bij bouwkwaliteit? Zekerheid over duurzaamheid, onderhoudsbehoefte, verzekerbaarheid en levensduur zijn in de bouw essentieel. Daarom kiezen professionals in de bouw- en infrasector, opdrachtgevers én woonconsumenten voor de bewezen zekerheid van het InstallQ-keurmerk. Wat kiest u?

InstallQ keurmerk

F-gassen gecertificeerd

De monteurs van Gasservice die werkzaamheden bij u verrichten aan koel- en klimaatinstallaties waarbij F-gassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen, is in het bezit van een F-gassencertificaat.

Bureau Veritas

KIWA | SCIOS certificaat

Om ervoor te zorgen dat stook- en verwarmingsinstallaties in gebouwen efficiënt, veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk hun werk kunnen doen, geldt in Nederland een keuringsplicht voor stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kilowatt. Deze keuringen worden gecoördineerd door de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS). Kiwa is geaccrediteerd voor certificering volgens het SCIOS-schema en verzorgt ook trainingen op dit gebied.

KIWA | ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering. Met auditoren die actief zijn in de meest uiteenlopende branches beschikken we over alle sectorkennis die nodig is om ook uw certificeringstraject tot een succes te maken.

logo vakmanschap CO

Meer over Gasservice | Gaswacht

Contact
Certificering
Historie