Veilig en zorgeloos gebruik maken van de verwarming, koeling of ventilatie in uw pand? Begin dan met goede apparatuur en een betrouwbare partner die uw installaties in topconditie houdt. Begin bij Gasservice | Gaswacht!

De allerbeste kwaliteit

Naast een servicegerichte instelling zijn kwaliteit en deskundigheid bij ons heel belangrijk. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren hebben we gemotiveerde en kundige servicemonteurs.

Gasservice | Gaswacht heeft de nodige certificeringen. Dat zijn onafhankelijke oordelen van brancheorganisaties die de kwaliteit van ons werk aantonen. Wij zijn onder andere gecertificeerd om bodemgebonden warmtepompsystemen te mogen installeren en onderhouden.

Vakmanschap CO

De organisatie Vakmanschap CO is in opdracht van de branche opgericht. Vakmanschap CO ondersteunt monteurs en werkgevers in alle zaken die betrekking hebben op het behalen van vakmanschap. Het betreft hier uitsluitend het erkennen van vakmanschap voor personen.

Gasketelwet in het kort

Als bedrijf voldoen wij aan de Gasketelwet en mogen wij het logo CO vrij voeren. Hiermee bent u ervan verzekerd dat zowel het bedrijf als de monteurs voldoen aan de BRL6000-25 die voortkomt uit de Gasketelwet.

  1. De Gasketelwet heet officieel ‘Stelsel van certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties’. Na een overgangsperiode is het volgens deze wet verboden om zonder certificering aan cv-ketels te werken. Dit nieuwe stelsel zou vanaf 1 juli 2020 ingaan, maar de invoering liep vertraging op. De definitieve nieuwe ingangsdatum is 1 april 2023. Dan mag u uw gasverbrandingsinstallatie alleen nog laten installeren en/of onderhouden door een bedrijf dat aan de BRL6000-25 voldoet en daarmee het CO vrij logo mag voeren.
  2. De wet gaat over een procescertificering. Er worden eisen gesteld aan de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties en aan de vakbekwaamheid van de monteur. Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten, moeten ‘aantoonbaar vakbekwaam’ zijn. En werkgevers moeten dit in hun administratie kunnen laten zien.
  3. Een ‘vakbekwame monteur’ moet onder meer actuele kennis hebben van de oorzaken van koolmonoxideongevallen. Daarnaast moet hij of zij rookgasafvoerkanalen kunnen beoordelen en beproeven en rookgasmetingen kunnen interpreteren en uitvoeren.
  4. Om erkend vakman te worden, moeten monteurs een praktijk- en theorietoets afleggen. Techniek Nederland, opleidingsfonds Wij Techniek, NVKL, InstallQ en de werknemersorganisaties hebben een theorietoets, een praktijkexamen en examinering ontwikkeld. Alle informatie daarover is te vinden op de website Vakmanschap CO.

InstallQ Keurmerk

Wat is uw belang bij bouwkwaliteit? Zekerheid over duurzaamheid, onderhoudsbehoefte, verzekerbaarheid en levensduur zijn in de bouw essentieel. Daarom kiezen professionals in de bouw- en infrasector, opdrachtgevers én woonconsumenten voor de bewezen zekerheid van het InstallQ-keurmerk. Wat kiest u?

F-gassen gecertificeerd

De monteurs van Gasservice | Gaswacht die werkzaamheden bij u verrichten aan koel- en klimaatinstallaties waarbij F-gassen of gereguleerde stoffen vrij kunnen komen, is in het bezit van een F-gassencertificaat. Het F-gassen certificaat wordt uitgegeven door Bureau Veritas.

KIWA | SCIOS certificaat

In Nederland geldt een keuringsplicht voor stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kilowatt. Deze keuring controleert of stook- en verwarmingsinstallaties in gebouwen efficiënt, veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk hun werk doen. De Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS) coördineert deze keuringen. Kiwa is geaccrediteerd voor certificering volgens het SCIOS-schema en verzorgt ook trainingen op dit gebied.

KIWA | ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering. De ISO 9001 certificering wordt uitgegeven door Kiwa.

logo vakmanschap CO

Meer over Gasservice | Gaswacht