Ook na de persconferentie van 13 april 2021 over het coronavirus blijft de dienstverlening van Gasservice | Gaswacht Kennemerland doorgaan. Het protocol veilig werken dat opgesteld is door het Rijk en de bouw- en technieksector blijft onverkort van kracht.

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops en minister Van Veldhoven o.a. met Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland voeren om ervoor te zorgen dat de installatiesector niet stil komt te liggen.

Het protocol is tot stand gekomen met advies van het RIVM en de Inspectie SZW en wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Aan de hand van dit protocol kunnen we onze werkzaamheden op een verantwoorde manier blijven uitvoeren.

Actuele informatie via site van RIVM