Er is steeds meer aandacht voor het verduurzamen van de gehele woning. Daarbij gaat het naast een duurzaam toestel voor de verwarming van de woning ook om zaken als isolatie, afgiftesysteem, warmteverlies et cetera. Voor het beoordelen van de woning op alle aspecten van duurzaamheid zijn meerdere disciplines nodig. Gasservice | Gaswacht is gespecialiseerd in de duurzame verwarming en koeling van woningen en werkt in de regio Haarlem samen met de Stichting Huizenaanpak. In deze stichting zijn alle disciplines vertegenwoordigd die nodig zijn om een totaaladvies voor uw woning te geven.

De Stichting Huizenaanpak is er voor de regio Haarlem en richt zich o.a. op Haarlem, Bloemendaal, IJmuiden, Beverwijk et cetera.

Als u een compleet advies wilt over de duurzaamheid van uw woning kijk dan op Stichting Huizenaanpak.

Vereniging GreenBiz IJmond: duurzame krachtenbundeling van ondernemers uit de regio

Onder de noemer vereniging GreenBiz IJmond werken ondernemers in de IJmond samen aan het verduurzamen van het eigen bedrijf én het bedrijventerrein. GreenBiz IJmond is georganiseerd als vereniging, wordt ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werkt bovendien nauw samen met OV IJmond.

Vnaf 2019 bundelen bedrijven in de IJmond hun krachten om lokaal duurzame energie te produceren, met als doel deze energie ook lokaal te consumeren middels een Lokale Energie Markt (LEM): GreenBiz Energy. We nodigen u graag uit om hier aan mee te doen.

Daarnaast biedt vereniging GreenBiz IJmond praktische handvatten, informatie en advies op maat op andere duurzame thema’s. We weten dat het werkt: samen bereikt u meer!